CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

dang ky xin sua chua nhà
Thứ hai, 22/07/2019, 16:06 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: dang ky xin sua chua nhà
Người gửi: minh thu Email: thuy@yahoo.com.vn
Địa chỉ: quan 2 Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Ngày gửi: 24/04/2013
Nội dung: Nhà tôi nam trong khu quy hoach,hiện trang nhà lau 1 betong giả, lầu 2 gác gỗ, do nhà xuong cấp nên tôi muon sua chua lai với hạng mục nâng nền, làm lại sàn betong giả, nâng gác, xay lại tường,như vậy tôi xin phép o đâu, nhà tôi chưa có giấy chủ quyền. xin cam ơn
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông (bà) Minh Thu, Qua câu hỏi của ông (bà), Sở Xây dựng trả lời như sau: Căn cứ quy định tại đieu 8 -Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng quy định về thành phần hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng, theo đó phải có “Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai”. Do đó, đề nghị ông (Bà) liên hệ Ủy ban nhân dân quận huyện nơi công trình tọa lạc để được xem xét,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm cơ sở để Ủy ban nhân dân quận giai quyết cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định.
Số lượng lượt xem: 238