CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hỏi thủ tục cấp CCHN
Thứ ba, 23/07/2019, 05:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hỏi thủ tục cấp CCHN
Người gửi: Trần Hồng Lưu Email: luuson.74@gmail.com
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Tôi đã có chứng chỉ hành nghề kỹ sư xây dựng được cấp năm 2007, nay đã hết hạn! Tôi muốn xin cấp lại thì cần chuẩn bị hồ sơ gì? Có mẫu hồ sơ không?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Trần Hồng Lưu. Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau: Để được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư xây dựng, ông có thể tham khảo tại Trang chủ website này - Mục Thủ tục hành chính - Quản lý về xây dựng (link: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/?NEWS_ID=28&NHOM=28&CAP_ID=0&CHANNEL_ID_menu=87)
Số lượng lượt xem: 303