CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hỏi thủ tục cấp CCHN GS
Thứ ba, 23/07/2019, 05:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hỏi thủ tục cấp CCHN GS
Người gửi: Le trung Kien Email: le_trung_kien@yahoo.com
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Kính gửi sở XD TpHMC Hiện tại tôi đang làm việc tại TpHCM, tôi tốt nghiệp đại học XD Hà Nội năm 2001 khoa Kinh Tế Xây dựng. Trong quá trình làm việc, tôi có thực hiện giám sát một số công trình nhóm A và B, hiện nay tôi muốn xin cấp chứng chỉ hành nghế giám sát xây dựng được không (tôi đã có chứng chỉ học giám sát XD. Cám ơn
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông/ba` Lê Trung Kiên. Phòng Quản lý chất lượng xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông/ba` như sau: Cá nhân thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình khi không có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phù hợp là trái với Luật Xây dựng, do đó trường hợp của Ông không được tính kinh nghiệm để cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.
Số lượng lượt xem: 289