CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hỏi thủ tục cấp lại các chứng chỉ hành nghề
Thứ ba, 23/07/2019, 04:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hỏi thủ tục cấp lại các chứng chỉ hành nghề
Người gửi: Hoàng Văn Thanh Email: aidagaku@yahoo.com
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Kính Gửi: SXD Tp.HCM Tôi có đánh mất chứng chỉ hành nghề Kỹ Sư định giá và Chứng chỉ hành nghề TVGS. Xin hỏi thủ tục cấp lại các chứng chỉ hành nghề nêu trên thì thủ tục làm như thế nào, gặp và liên hệ phòng Ban nào? Số và ngày cấp các chứng chỉ trên xem ở đấu ( hay liên hệ ở phòng Ban nào để biết)? Xin cảm ơn
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Hoàng Văn Thanh. Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau: Ông có thể tham khảo thủ tục và tải biểu mẫu cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá và chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng tại trang chủ website này - Mục Thủ tục hành chính - Quản lý về xây dựng (link: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/?NEWS_ID=28&NHOM=28&CAP_ID=0&CHANNEL_ID_menu=87). Hoặc ông liên hệ Phòng Quản lý chất lượng xây dựng đối với chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng; đối với chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá, ông liên hệ Phòng Quản lý kinh tế xây dựng để được hướng dẫn cụ thể
Số lượng lượt xem: 267