CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hỏi thũ tục cấp lại CCHN
Thứ ba, 23/07/2019, 05:11 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hỏi thũ tục cấp lại CCHN
Người gửi: Nguyễn Công Hưng Email: hung_lat1@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Cho tôi xin mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư họat động xây dựng đã hết hạn. Xin cám ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Công Hưng. Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau: Ông có thể tải biểu mẫu cấp chứng chỉ hành nghề nêu trên tại Trang chủ website này - Mục Thủ tục hành chính - Quản lý về xây dựng. Trân trọng
Số lượng lượt xem: 315