CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hỏi thủ tục cấp lại CCHN GS
Thứ ba, 23/07/2019, 05:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hỏi thủ tục cấp lại CCHN GS
Người gửi: nguyễn thành phước Email: phuoc_cts@yahoo.com
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Tôi được bộ xây dựng cấp giấy phép hành nghề giám sát thi công xây.Hiện tại giấy phép sắp hết hạn. Tôi muốn đổi giấy mới xin cho biết thủ tục đổi giấy ( có cần học lại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát không)
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông/ba` Nguyễn Thành Phước. Phòng Quản lý chất lượng xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông/ba` như sau: Theo quy định hiện hành việc cấp lại chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình do hết thời hạn sử dụng không bắt buộc phải học lại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát.
Số lượng lượt xem: 276