CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hỏi thủ tục cấp lại CCHN GS
Thứ ba, 23/07/2019, 05:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hỏi thủ tục cấp lại CCHN GS
Người gửi: dương văn yên Email: yendv92@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Kính gởi Sở XD TP.HCM Tôi có chứng chỉ hành nghề GSTCXD DD&CN đã hết hạn 11/2011. nay tôi muốn xin cấp lại cần phải bổ sung thủ tục gì?. Trong thời gian hoạt động xd tôi không bị sai phạm gì cả. Xin cám ơn. Dương văn Yên
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Dương Văn Yên. Phòng Quản lý chất lượng xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau: Căn cứ theo Khoản 1 – Điều 6 – Nghị định 114/2010/NĐ-CP của Chính phủ, thì nhà thầu thiết kế phải lập Hồ sơ để cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình do hết hạn đề nghị Ông tham khảo tại Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Số lượng lượt xem: 249