CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hỏi thủ tục giám sát gói thầu tuyến đường dây và Trạm biến áp
Thứ ba, 23/07/2019, 04:54 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hỏi thủ tục giám sát gói thầu tuyến đường dây và Trạm biến áp
Người gửi: Lê Anh Tấn Email: letan@gmail.com
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Em đang có chứng chỉ Giám sát công tác lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình dân dụng- công nghiệp. Cho em hỏi với chứng chỉ này em có được giám sát gói thầu tuyến đường dây và Trạm biến áp không.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông/ba` Lê Anh Tấn. Phòng Quản lý chất lượng xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông/ba` như sau: Theo QCVN 03 : 2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị ban hành kèm theo Thông tư số: 33/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng, theo đó công trình công nghiệp bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp.
Số lượng lượt xem: 364