CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hỏi về hệ thống giám sát chất lượng
Thứ tư, 24/07/2019, 02:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hỏi về hệ thống giám sát chất lượng
Người gửi: Phạm Đình Trọng Email: Dinhtrong_pham@yahoo.com
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Tại sao cũng vật liệu như vậy mà công trình làm cho nước ngoài lại chất lượng cao hơn nhiều công trình làm trong nước. Có phải hệ thống giám sát chất lượng (cả con người và cả các văn bản pháp luật) của Việt Nam khiếm khuyết hay không?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Phạm Đình Trọng, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Hệ thống pháp luật của Việt Nam về quản lý chất lượng xây dựng hiện nay cơ bản là đầy đủ và ngày càng hoàn thiện hơn. Còn năng lực của cá nhân và tổ chức hoạt động xây dựng phải tuân thủ các quy định về năng lực do Nhà nước đặt ra để đảm bảo năng lực của người làm tương ứng với công việc đã nhận. Việc khiếm khuyết của chất lượng công trình xây dựng là do nhiều nguyên nhân khác nhau chứ không chỉ do hệ thống pháp luật và năng lực con người chưa hoàn chỉnh.
Số lượng lượt xem: 153