CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

hướng dẩn thanh toán khối lượng CT
Thứ ba, 23/07/2019, 05:12 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: hướng dẩn thanh toán khối lượng CT
Người gửi: nguyen thi dao Email: daothinguyen73@yahoo.com
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: 1-Theo công văn 9427/SXD-QLKTXD ngày 05/12/2011 của Sở Xây dựng, tại phụ lục 1 và 2 được tính hệ số MTC bằng phương pháp nôi suy theo lương 620.000 đ và 800.000 đ,vd áp dụng đơn giá 104 lương 1350000 thì MTC là 1,516. còn theo công văn số 5626/UBND-ĐTMT ngày 10/11/2011 của UBNDTP thì hệ số MTC có khác, hê số là 1,504. Qua ktra thấy UBND TP tính nội suy theo 800000 và 980000. và nhiều hê số khác cũng tương tự Như vậy Sở XD và UBND TP tính nội suy là khác nhau (SXD dựa 620000,800000; còn UBND TP 800000,980000). Vây theo cách nào là đúng? 2-Viêc doanh nghiệp khi hoạt đông từ 1/1/2011 đã phải theo quy định phòng LD điều chỉnh lương cơ bản 1350000 (vùng I) theo qui đinh nhà nước. Sở XD đến ngày 05/12/2011 mới hướng dẫn xong cho việc áp dụng từ 1/1/2011, trễ gần 1 năm. Quá trình thi công trong vòng 1 năm, chờ hướng dẫn điều chỉnh thì nhà thầu thi công không tránh khỏi phải xin đươc chủ đầu tư thanh toán KL để sau khi SXD hướng dẫn thì điều chỉnh bổ sung sau.Nhưng nay hướng dẫn tại mục 7 thì trường hợp thanh toán xong không đươc điều chỉnh. Xin cho hỏi thanh toán theo khối lương đợt (ít hơn hoặc bằng khối lượng nghiệm thu hoàn công) thì có thuộc trường hơp thanh toán xong không được điều chỉnh phải không? Kính mong SXD quan tâm trả lời sớm để tạo điều kiện giải quyết kịp tồn đọng cuối năm.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông/ba` Nguyễn Thị Đào. Phòng Quản lý Kinh tế xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông/ba` như sau: 1- Sở Xây dựng đã ban hành công văn Số 9427/SXD-QLKTXD ngày 05/12/2011 về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị định 108/2010/NĐ-CP và Nghị định 70/2011/NĐ-CP của Chính Phủ về mức lương tối thiểu mới. UBND TP ban hành công văn Số 5626/UBND_ĐTMT ngày 10/11/2011 về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy nhân công theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/11/2011 đến ngày 31/12/2012 đối với lĩnh vực dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 02 công văn này áp dụng cho các lĩnh vực khác nhau. Do đó, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà áp dụng. 2- Theo Điểm b, Khoản 7, Mục III Công văn số 9427/QLKTXD-SXD ngày 05/12/2011 của Sở Xây dựng: “việc xem xét điều chỉnh (hoặc không điều chỉnh) thì ngoài căn cứ theo hợp đồng đã ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công (về thanh toán, quyết toán), còn thực hiện theo nguyên tắc nếu giá trị khối lượng đã được thanh toán hoặc đã được quyết toán giữa chủ đầu tư và nhà thầu xong thì không điều chỉnh”. Sở Xây dựng hướng dẫn xử lý các trường hợp thanh toán, quyết toán căn cứ từ ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 12473/STC-ĐTSC ngày 28/11/2011. Do đó, nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, ông/bà nên liên hệ Sở tài chính để được hướng dẫn theo quy định.
Số lượng lượt xem: 458