CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát
Thứ ba, 23/07/2019, 04:35 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát
Người gửi: Hoàng Dương Tân Email: @gmail.com
Địa chỉ: hdtanqtri86 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Tối muốn làm chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thì cần làm những giấy tờ gì?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Hoàng Dương Tân, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Việc cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát được quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng chưa có hướng dẫn thực hiện. Sở Xây dựng sẽ thông báo khi có trên wedsite (http://constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn ).
Số lượng lượt xem: 298