CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Thủ tục xin phép nâng nền, nâng mái?
Thứ tư, 24/07/2019, 03:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Thủ tục xin phép nâng nền, nâng mái?
Người gửi: Nguyễn Thế Nghĩa Email: thenghia@yahoo.com
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: * Nhà cấp 4 muốn nâng nền, nâng mái, thay tôn có phải xin phép không? Nếu có phải làm thủ tục gì?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Nhà cấp 4 muốn nâng nền, nâng mái, thay tôn thì không phải xin phép xây dựng theo Điểm g Điều 4 Quyết định 68/2010/QĐ-UBND ngày 14-9-2010 của UBND thành phố. Trước khi khởi công, chủ đầu tư thực hiện đăng ký việc sửa chữa, cải tạo công trình (theo mẫu số 4 của phụ lục 2 ban hành kèm theo quyết định này) tại UBND phường -xã, thị trấn nơi toa lạc công trình để được kiểm tra, theo dõi thi công.
Số lượng lượt xem: 903