CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Về chỉ số giá xây dựng 2012
Thứ ba, 23/07/2019, 04:23 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Về chỉ số giá xây dựng 2012
Người gửi: Ngoc Dung Email: ndtran9@yahoo.com
Địa chỉ: 88/21 Nguyễn Khoái, P.2, Q.4, Tp.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 06/09/2012
Nội dung: Tôi muốn tìm thông tin về chỉ số giá xây dựng của TP.HCM mới nhất trong năm 2012. Tôi thấy các tỉnh và thành phố khác đều đã cung cấp thông tin này trên Bộ Xây Dựng, nhưng riêng thành phố HCM thì tôi tìm không thấy. Cám ơn
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Bà Ngọc Dung, Vấn đề Bà hỏi, Phòng Quản lý Kinh tế Xây dựng - Sở Xây dựng trả lời như sau: - Tại khoản 2 Điều 5-Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/2/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng đã hướng dẫn: đối với các công trình chưa có trong danh mục chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hoặc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố thì chủ đầu tư tổ chức xác định và quyết định việc áp dụng. Riêng đối với chỉ số giá áp dụng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì chủ đầu tư phải lấy ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng địa phương trước khi áp dụng, đối với công trình xây dựng theo tuyến đi qua địa bàn thuộc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì chủ đầu tư lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng. Về Phương pháp xác định chỉ số giá Bộ Xây dựng đã hướng dẫn tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành thực hiện thu thập, tính toán và xác định Chỉ số giá xây dựng theo hướng dẫn của Bộ xây dựng tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD và công văn số 2034/UBND-ĐTMT ngày 07/05/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố và sẽ đăng tải trên Website của Sở Xây dựng (http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/). Đề nghị bạn cập nhật Website của Sở để biết thêm thông tin về Chỉ số giá xây dựng.
Số lượng lượt xem: 790