CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

xây dựng trái phép
Thứ ba, 23/07/2019, 17:13 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: xây dựng trái phép
Người gửi: minh Email: nguyenminhnguyenminhnguyen@gmail.com
Địa chỉ: 256 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Tại sao trên cùng một thửa đất có nhiều căn nhà xây dựng trái phép nhưng chỉ cưỡng chế vài căn những căn còn lại không thực hện cưỡng chế:? như trên địa bàn ấp 2 xã vĩnh lộc b trên một khu đất có hàng chục căn nhà nhưng chỉ cưỡng chế vài căn ngoài mặt tiền còn hàng chục căn bên trong thì không thực hiện. phải chăng có chự bao che??? hay thực hiện cưỡng chế để lấy lệ???
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông, Qua câu hỏi của ông, Sở Xây dựng trả lời như sau: - Nội dung đơn không có địa chỉ cụ thể nên Sở Xây dựng không thể trả lời cụ thể vụ việc. - Theo nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, thẩm quyền xử lý hành vi xây dựng không phép thuộc trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Đề nghị ông phản ánh vụ việc đến Ủy ban nhân dân xã để theo dõi xử lý theo quy định.
Số lượng lượt xem: 173