CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Xin kính chào sở xây dựng, tố có 1 câu hỏi xin sở xây dựng giải đáp thắc
Thứ ba, 23/07/2019, 04:51 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Xin kính chào sở xây dựng, tố có 1 câu hỏi xin sở xây dựng giải đáp thắc
Người gửi: Phạm Hải An Email: phamhaian2003@gmail.com
Địa chỉ: Nguyễn Kiệm, Gò Vấp, TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Xin kính chào sở xây dựng, tố có 1 câu hỏi xin sở xây dựng giải đáp thắc mắc sau: Hiện nay công ty tôi dang sản xuất các sản phẩm kính cường lực, kính ghép xây dựng nay tôi muốn làm thủ tục công bố hợp quy thì tôi cần những hồ sơ gì. Hiện nay công ty tôi đã được chứng nhận ISO 9001:2008 rồi vậy đã đủ để công bố chưa. Xin cám ơn
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Ông Phạm Hải An, Vấn đề Ông hỏi, Phòng Quản lý Vật liệu Xây dựng - Sở Xây dựng trả lời như sau: Căn cứ khoản 1 Điều 19 Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/09/2007 của Bộ Khoa học & Công nghệ, quy định: “tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập và gửi hồ sơ công bố hợp quy đến sở chuyên ngành tương ứng tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh để đăng ký. Hồ sơ công bố hợp quy bao gồm: a) Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy (bên thứ ba): - Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục XI của Quy định này; - Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp; - Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng....). b) Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết qủa tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất): - Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục XI của Quy định này; - Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng....); - Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có); - Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục XIII của Quy định này hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001... - Kế hoạch giám sát định kỳ; - Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan”. Do đó, đề nghị ông (bà) nghiên cứu nội dung trên để thực hiện.
Số lượng lượt xem: 409