Hỏi đáp

Tổng số câu hỏi: 1652
Không có kết quả nào.
Mua nhà theo NĐ61/CP
Người gửi: Phong An Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Tôi hiện đang công tác tại bưu điện T78 (TP.HCM) bưu điện Trung Ương từ năm 1979. Năm 1981 tôi được cơ quan T78 ( Cục Quản Trị T78) tạm cấp cho một căn hộ (thuộc diện tự quản) có giấy tạm cấp. Năm 2007 khu tập thể cơ quan nơi tôi ở gồm hơn 60 hộ có làm đơn xin mua nhà theo NĐ61/CP trong đó hơn 50 hộ đã được chuyển giao và bán nhà theo nghị định này, còn lại 5 hộ của chúng tôi thuộc diện không bán vì lý do quy hoạch lại khu làm việc cơ quan. Năm hộ này đã được Cục Quản Trị T78 đề nghị UBND thành phố hỗ trợ cho chúng tôi được mua một căn hộ tại quận 4 với giá hơn 500 triệu đồng (giá bảo toàn vốn) nhưng vì lý do không có điều kiện kinh tế và không được hỗ trợ về tiền nên chúng tôi không thể mua được căn nhà này. Trước tình hình đó Cục Quản Trị T78 có đề nghị bưu điện Trung Ương hỗ trợ. Trên cơ sở đó tháng 11 năm 2010 tôi được Bưu điện Trung Ương bố trí chuyển đến 1/2 căn hộ tại chung cư Lý Thường Kiệt (vì cơ quan không có điều kiện bố trí nguyên căn - cũng thuộc diện tự quản) và làm thủ tục chuyển giao căn hộ này sang thành phố với đề nghị bán cho chúng tôi theo NĐ61/CP và yêu cầu chúng tôi trả lại căn hộ cũ cho Cục Quản Trị T78. Vậy tôi xin được hỏi, trường hợp của chúng tôi có đủ điều kiện được mua 1/2 căn hộ trên theo NĐ61/CP hay không? (theo điều 5 và 6 của NĐ61/CP).Nếu có thì chúng tôi phải làm những thủ tục gì và cần những giấy tờ gì ? Nếu không thì sau này chúng tôi có được hưởng quyền lợi gì với 1/2 căn hộ mà chúng tôi đang ở. Chúng tôi xin chân thành cám ơn.
Áp dụng cách lập dự toán nào cho phù hợp !
Người gửi: Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Tôi đang thực hiện điều chỉnh giá dự toán công trình phần nhân Vật liệ, nhân công và ca máy theo các qui định của nhà nước đối với công trình đã lập dự toán xây dựng vào năm 2004 (đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) và đã thi công từ năm 2010 đến 2012 xong . Nay tôi căn cứ vào hướng dẫn của thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 để lập dự toán điều chỉnh cho đơn vị thi công, tuy nhiên có một số điều mà tôi không biết phải áp dụng như thế nào cho đúng, cụ thể như sau: - Theo phương pháp lập dự toán vào năm 2004 thì không có trực tiếp phí khác và chi phí chung được tính bằng cách nhân hệ số 67% với chi phí nhân công. - Theo phương pháp lập dự toán của thông tư 04/2010/TT-BXD thi có trực tiếp phí khác và Chi phí chung được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp hoặc bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí nhân công trong dự toán theo quy định đối với từng loại công trình như hướng dẫn tại Bảng 3.8 Phụ lục số 3 của Thông tư này. Vậy thắc mắc của tôi cụ thể là: Sử dụng phương pháp lập dự toán theo quyết định số 4232/QD-UB-QLĐT ngày 27/07/1999 của UBND TP để điều chỉnh dự toán cho đơn vị thi công trong đó chỉ cần thay đổi hệ số nhân công ca máy theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại văn bản số 10505/SXD-PLKTXD ngày 28/12/2012 còn lại tất cả các chi phí khác đều giữ nguyên theo cách tính cũ, hay sử dụng phương pháp tính mới theo hướng dẫn của thông tư 04/2010/TT-BXD để điều chỉnh dự toán cho đơn vị thi công trong đó thay đổi hệ số nhân công ca máy máy thay đổi cách tính mới. Tôi có đính kèm cách tính theo file hình bên dưới. Kính mong Phòng Quản lý kinh tế xây dựng giúp đỡ để tôi sớm hoàn thành công việc điều chỉnh giá cho đơn vị thi công trong thời gian sớm nhất . Xin chân thành cám ơn. Nếu câu hỏi của tôi có gỉ chưa rõ thi xin báo cho tôi để tôi bổ sung . Kèm theo: THKP-VL.jpg (1.872,6k), THKP.jpg (2.012,6k)