Hỏi đáp

Tổng số câu hỏi: 1650
Không có kết quả nào.
tiền giám sát tác giả trong hợp đông tư vấn LDADT
Người gửi: Cao Thi Hoàng Quyên Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Cty Tôi (bên emoticon có ký Hợp đồng với chủ đầu tư (Bên A) năm 2006 về việc: " Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng" (Hợp đồng theo hình thức: tỉ lệ) có quy định điều khoản thanh toán như sau : "- Sau khi hồ sơ thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hai bên tiến hành nghiệm thu thanh lý hợp đồng và thanh toán cho Bên B theo quy định hiện hành; -Bên A thanh toán nốt cho bên B phần còn lại của hợp đồng khi biên bản quyết toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt" + Tháng 8/2010 dự án đã có "quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.." Đến nay Chủ đầu tư chỉ thanh toán cho bên cty tôi 70% giá trị phê duyệt. Vậy tôi xin hỏi: Thứ 1: tiến độ thanh toán theo quy định hiện hành của nhà nước là như thế nào và văn bản nào quy định cụ thể % thanh toán. Thứ 2: tư vấn Lập dự án đầu tư có phải giữ 10% giám sát tác giả đến khi công trình nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng mới thanh toán cho nhà tư vấn hay khi có quyết định quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán? Xin chân thành cảm ơn!