Lịch tiếp công dân Quý III năm 2022 của Lãnh đạo Sở Xây dựng (Thông báo số 7718/TB-SXD-TT ngày 27/6/2022)

title Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân Quý III năm 2022 của Lãnh đạo Sở Xây dựng (Thông báo số 7718/TB-SXD-TT ngày 27/6/2022)
Thứ ba, 28/06/2022, 02:19 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Lịch tiếp công dân Quý III năm 2022 của Lãnh đạo Sở Xây dựng

Thanh tra Sở

Số lượng lượt xem: 212

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top