Quyết định số 58/QĐ-SXD-KTXD ngày 12/01/2023 của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 12, Quý IV và năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

title Kinh tế xây dựng

Quyết định số 58/QĐ-SXD-KTXD ngày 12/01/2023 của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 12, Quý IV và năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ sáu, 13/01/2023, 07:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Quyết định số 58/QĐ-SXD-KTXD

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 1282

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top