Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 21/11/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Báo cáo kết quả thực hiện Chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”

title Pháp chế

Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 21/11/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Báo cáo kết quả thực hiện Chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”
Thứ hai, 05/12/2022, 09:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Báo cáo số 216/BC-UBND

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 71

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top