Thông báo số 16712/TB-SXD-VLXD ngày 30/11/2022 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 11/2022

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Thông báo số 16712/TB-SXD-VLXD ngày 30/11/2022 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 11/2022
Thứ năm, 01/12/2022, 23:53 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm: 

Thông báo số 16712/TB-SXD-VLXD

- Bảng giá doanh nghiệp Tháng 11 năm 2022

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 3223

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top