Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng

Quyết định số 943/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/6/2023 của Sở Xây dựng về việc đính chính sai sót tại Danh sách đính kèm Quyết định số 908/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/5/2023 của Sở Xây dựng (02/06/2023)
Công văn số 7775/SXD-QLN&CS ngày 01/6/2023 của Sở Xây dựng v/v kiểm tra đối tượng dự kiến thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại dự án nhà ở xã hội Chương Dương, thành phố Thủ Đức (Đợt 21) và bổ sung 5 hồ sơ (01/06/2023)
Quyết định số 931/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (01/06/2023)
Quyết định số 930/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (01/06/2023)
Quyết định số 929/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (01/06/2023)
Quyết định số 928/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (01/06/2023)
Quyết định số 927/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (01/06/2023)
Thông báo số 7720/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2023 của Sở Xây dựng v/v công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 5/2023 (01/06/2023)
Hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến (31/05/2023)
Quyết định số 922/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 30/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (31/05/2023)
Quyết định số 921/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 30/5/2023 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (31/05/2023)
Quyết định số 920/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 30/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (31/05/2023)
Chúc mừng các gương tập thể, cá nhân thuộc Đoàn Sở Xây dựng Thành phố được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2023 (30/05/2023)
Đoàn Sở Xây dựng Thành phố được Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố tuyên dương “Tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 (30/05/2023)
Thông báo số 415/TB-CĐKTXD ngày 30/5/2023 về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản Kỳ V/2023 (31/05/2023)
Tăng cường truyền thông về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và 51 chương trình, đề án theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố (24/05/2023)
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 23, từ ngày 29/5/2023 đến ngày 03/6/2023 (29/05/2023)
Quyết định số 905/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (29/05/2023)
Thông báo số 6341/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 08/5/2023 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 09 năm 2023 (08/05/2023)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản Kỳ IV/2023 và thi lại kỳ III/2023 (22/05/2023)