Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 10 đến tháng 12); Quý IV năm 2015 và cả năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 82/QĐ-SXD-KTXD ngày 20/01/2016)
Thứ tư, 03/02/2016, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 20/01/2016, Sở Xây dựng có Quyết định số 82/QĐ-SXD-KTXD về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 10 đến tháng 12); Quý IV năm 2015 và cả năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm file:

- Quyết định số 82/QĐ-SXD-KTXD;

- Thuyết minh Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 10 đến tháng 12); Quý IV năm 2015 và cả năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 2218
Tin đã đưa