Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 3, quý I và tháng 4, 5, 6, quý II năm 2020 trên địa bàn TPHCM (Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND TPHCM)
Thứ hai, 01/03/2021, 03:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 26/11/2020, Ủy ban nhân dân TPHCM ban hành Quyết định số 4365/QĐ-UBND về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 3, quý I và tháng 4, 5, 6, quý II năm 2020 trên địa bàn TPHCM.

Đính kèm file: Quyết định số 4365/QĐ-UBND và Chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 3, quý I và tháng 4, 5, 6, quý II năm 2020 trên địa bàn TPHCM kèm theo. 

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 3174
Tin đã đưa