Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Danh sách các tổ chức tư vấn tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong lĩnh vực thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng theo quy định tại Thông tư số 13/2013/TT-BXD
Chủ nhật, 02/03/2014, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Danh sách các tổ chức tư vấn tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong lĩnh vực thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng theo quy định tại Thông tư số 13/2013/TT-BXD

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 302
Tin đã đưa