Pháp chế

title Pháp chế

Ban hành Quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính tại Sở Xây dựng
Thứ ba, 03/11/2020, 07:02 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 13/11/2020, Sở Xây dựng có Quyết định số 1844/QĐ-SXD-PC Ban hành Quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính tại Sở Xây dựng.

Đính kèm file: Quyết định số 1844/QĐ-SXD-PC

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 243
Tin đã đưa