Pháp chế

title Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng
Thứ hai, 22/12/2014, 09:11 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 16/12/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1423/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng cho 30 cá nhân có mã số từ KTS-08-03839-A đến KTS-08-03868-A.

Ngày 16/12/2014, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1423/QĐ-SXD-PC về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng. Trong đó cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng cho 30 cá nhân có mã số từ KTS-08-03839-A đến KTS-08-03868-A.

Số lượng lượt xem: 962
Tin đã đưa