Pháp chế

title Phổ biến chế độ - chính sách

Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá
Thứ hai, 10/05/2021, 02:06 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 24/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/5/2021.

Đính kèm file: Nghị định số 12/2021/NĐ-CP.

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 553
Tin đã đưa