Pháp chế

Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức: Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Phước Lộc và Công ty TNHH Xây dựng Thế Tường (01/06/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơ điện lạnh P&M và Công ty Cổ phần Tư vấn Quy hoạch Xây dựng và Hạ tầng đô thị Hoàng An (01/06/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức: Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Á Đông và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hà Khương (20/05/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức: Công ty TNHH Kiểm định chất lượng và Tư vấn xây dựng L&P và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Cao Cường (20/05/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động hợp lệ của Công ty Cổ phần Phú Hòa ADP (09/05/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động hợp lệ của các tổ chức (05/5/2015) (06/05/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng MAI-ARCHI (05/05/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức: Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng giao thông phía Nam, Công ty TNHH KORN (VN), Công ty TNHH Sài Gòn Nội Thất (04/05/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Sao Việt (04/05/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức: Công ty TNHH Thiết kế & Xây dựng D.C, Công ty Cổ phần Tư vấn Đông Tây, Công ty Thương mại và Dịch vụ Xây dựng Phú Hưng Thịnh (17/04/2015)Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH đầu tư - tư vấn - xây dựng Gia Định (17/04/2015) (21/04/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ xây dựng Điện Phước Thịnh (20/04/2015) (21/04/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại điện năng (20/04/2015) (21/04/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH đầu tư - tư vấn - xây dựng Gia Định (17/04/2015) (21/04/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức ngày 17/4/2015 (21/04/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tổng hợp Hưng Gia S.G. (20/04/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Giao thông Mê Kông, Công ty Cổ phần Kiến trúc PI và Công ty TNHH Indochine Engineering Việt Nam (20/04/2015)
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014 của Sở Xây dựng (19/04/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Chi nhánh Công ty TNHH Archicentre (VIệt Nam) (17/04/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Chi nhánh Công ty TNHH quốc tế T.Y.LIN Việt Nam - tại Thành phố Hồ Chí Minh (10/04/2015)
Sở Xây dựng công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty TNHH tư vấn - thiết kế - xây dựng Điện Thành Tín (10/04/2015)