Phát triển đô thị

Trả lời câu hỏi của ông Đặng Hoàn Hảo, hỏi về dự án đường Vành Đai Trong đoạn từ Kinh Dương Vương đến An Dương Vương (05/06/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Đặng Hoàn Hảo, hỏi về Đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Bắc Đại Lộ Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân (05/06/2023)
Trả lời câu hỏi của bà Sokh Syl Myl liên quan đến Danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở (11/08/2021)
Hội thảo góp ý Báo cáo “Đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch 5 năm 2021-2025” lần cuối (27/05/2020)
Tọa đàm “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực xây dựng” (InnoBuild) (20/05/2020)
Hội thảo “Đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch 5 năm 2021-2025” (13/06/2019)
Kế hoạch triển khai tiến độ thực hiện di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân đang sống trên và ven kênh rạch bằng nguồn vốn ngân sách thành phố (Thực hiện Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND Thành phố) (02/08/2018)
Thông báo số 20066/TB-SXD-PTN&TTBĐS ngày 20/12/2017 của Sở Xây dựng về mời gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. (20/12/2017)
Kết quả thực hiện Chương trình đột phá “Chỉnh trang và phát triển đô thị” (01/10/2017)
Học viện AMC khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh (20/08/2017)
Danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận đầu tư năm 2016 (09/11/2016)
Thông báo về giải thưởng kiến trúc quốc gia năm 2016 (29/08/2016)
Tổ chức Hội thảo nhánh chuyên đề “Quản lý xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh” (30/06/2016)
Vai trò của đô thị cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh (19/04/2016)
Đề nghị góp ý xây dựng Chương trình và Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động của Thành ủy về Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016-2020 (20/12/2015)
Chương trình đột phá “Chỉnh trang và phát triển đô thị” (19/11/2015)
Thông báo mời gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ) (24/09/2015)
Công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở (02/08/2015)
Thông báo Mời gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu Trung Tâm dân cư Tân Tạo – Khu A, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân (19/05/2015)
Thông báo mời gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ Dự án Khu dân cư 33,62 ha tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè (12/02/2015)