Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Kế hoạch 2657/KH-SXD-QLCLXD ngày 16/3/2020 của Sở Xây dựng về kiểm tra công tác quản lý chất lượng, bảo trì, đánh giá an toàn vận hành các công trình chung cư tái định cư, nhà ở xã hội có nguồn vốn từ ngân sách (18/03/2020)
Thông tư 08/2019/TT-BXD ngày 11/11/2019 của Bộ Xây dựng quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (06/12/2019)
Công văn số 14451/SXD-QLCLXD ngày 08/11/2019 của Sở Xây dựng về việc chuẩn bị các nội dung phục vụ kiểm tra công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với Ủy ban nhân dân quận, huyện (11/11/2019)
Ban hành Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng (25/10/2019)
Tọa đàm “Tăng cường công tác đảm bảo an toàn sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng” (23/09/2019)
Kế hoạch số 11511/KH-SXD-QLCLXD ngày 13/9/2019 của Sở Xây dựng về kiểm tra công tác quản lý sử dụng cần trục tháp tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố năm 2019 (17/09/2019)
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2019 “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng” (14/05/2019)
Thông báo số 4221/TB-SXD-VP ngày 13/4/2018 của Sở Xây dựng về việc đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc (12/04/2019)
Danh mục các tiêu chí/ quy định QCVN 09:2017/BXD và bộ bảng kiểm (02/04/2019)
Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định tại Điều 32 Nghị định 15/2013/NĐ-CP (theo văn bản số 10800/SXD-QLCLXD ngày 16/12/2013) (16/03/2019)
Đề nghị góp ý dự thảo các thông tư hướng dẫn Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình (16/03/2019)
Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2018/TT-BXD ngày 15/11/2018 của Bộ Xây dựng (28/02/2019)
Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo chuẩn bị tổ chức họp giao ban định kỳ năm 2018 về công tác quản lý về đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố (22/11/2018)
Kế hoạch số 9768/KH-SXD-QLCLXD ngày 17/8/2018 của Sở Xây dựng về kiểm tra định kỳ chất lượng, công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố năm 2018 (24/08/2018)
Kế hoạch số 9103/KH-SXD-QLCLXD ngày 02/8/2018 của Sở Xây dựng về Tổ chức tập huấn nâng cao về thẩm tra, thẩm định thiết kế công trình xây dựng tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2017/BXD Về các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả (01/08/2018)
Kế hoạch số 6321/KH-SXD-QLCLXD ngày 06/6/2018 của Sở Xây dựng về Tổ chức Hội thảo phát động Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và giới thiệu Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 09:2017/BXD (7/6/2018 13:16) (06/06/2018)
Thư cảm ơn Ông Trần Hiếu Văn (7/5/2018 16:42) (06/05/2018)
Kế hoạch số 5014/KH-SXD-QLCLXD ngày 03/5/2018 của Sở Xây dựng về Tổ chức Hội thảo “Những biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại trên công trường xây dựng” (03/05/2018)
Công văn số 4792/SXD-QLCLXD ngày 26/4/2018 của Sở Xây dựng v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 (01/05/2018)
Danh sách các chung cư và cao ốc văn phòng trên địa bàn thành phố (15/04/2018)