Quản lý nhà và công sở

Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Hữu Thành, hỏi có thể ứng cử nhiều người vào Ban quản trị nhà chung cư hay không? (10/11/2022)
Công văn số 4021/CNQ5 ngày 21/10/2022 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 5 v/v thông báo về giấy chứng nhận bị mất đối với căn hộ số 220/14 lầu 2 đường Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5 (28/10/2022)
Công văn số 402/CNQ5 ngày 21/10/2022 của Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh Quận 5 v/v thông báo về giấy chứng nhận bị mất (26/10/2022)
Công văn số 3946/VPĐK-CNQ5 ngày 19/10/2022 của Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh Quận 5 về việc thông báo về giấy chứng nhận bị mất liên quan nhà 55 Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5 (26/10/2022)
Công văn số 3340/CNQ5 ngày 21/9/2022 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 5 v/v thông báo về Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số hồ sơ gốc 0288/2004 ngày 19/5/2004 do UBND TP.HCM cấp bị mất (26/09/2022)
Công văn số 3364/CNQ5 ngày 21/9/2022 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 5 v/v thông báo về Giấy chứng nhận bị mất (26/09/2022)
Thông báo số 2600/TB-CNQ10 ngày 05/9/2022 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 10 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo ngành; cập nhật; chỉnh lý hồ sơ địa chính tháng 8 năm 2022 (12/09/2022)
Công văn số 2917/CNQ5 ngày 18/8/2022 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 5 v/v thông báo về hủy Giấy chứng nhận theo bản án số 345/2021/DS-ST ngày 19/11/2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM (24/08/2022)
Công văn số 2896/CNQ5 ngày 17/8/2022 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 5 v/v thông báo về Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 010360 ngày 24/4/2014 của Ủy ban nhân dân Quận 5 cấp bị mất (24/08/2022)
Công văn số 2895/VPĐK-CNQ5 ngày 17/8/2022 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 5 v/v thông báo về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 00862 ngày 17/11/2005 của Ủy ban nhân dân Quận 5 cấp bị mất (24/08/2022)
Trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Mai, hỏi về quản lý, sử dụng nhà chung cư (02/08/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Huỳnh Thiên Bảo, hỏi về Quỹ bảo trì có được dùng cho mục đích khác nếu được Hội nghị nhà chung cư biểu quyết thông qua? (02/08/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Anh, hỏi về chủ đầu tư chây ì trong việc bảo trì, bảo hành chung cư (02/08/2022)
Trả lời câu hỏi của Bà Nguyễn Thị Hồng Châu, hỏi về trường hợp “Nhà vắng cộng đồng sở hữu” (08/07/2022)
Công văn số 2154/CNQ5 ngày 03/6/2022 của Chi nhánh Quận 5 - Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo về Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 232/2009/UB.GCN ngày 15/5/2009 của Ủy ban nhân dân Quận 5 cấp đối với căn nhà số 98 lầu 1 đường Nghĩa Thục, Phường 5, Quận 5 bị mất (21/06/2022)
Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (26/04/2022)
Báo cáo số 35/CV-2022 ngày 01/3/2022 của Viện Nghiên cứu khoa học lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư (22/03/2022)
Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 121/QĐ-CTHADS về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản (14/03/2022)
Giao lưu trực tuyến: Giải đáp về công tác quản lý, vận hành nhà chung cư tại TPHCM (09/03/2022)
Công văn số 2001/VPĐK-CNQ5 ngày 17/6/2021 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận 5 về việc thông báo về GCN bị mất (24/06/2021)