Quản lý nhà và công sở

Trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Mai, hỏi về quản lý, sử dụng nhà chung cư (02/08/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Huỳnh Thiên Bảo, hỏi về Quỹ bảo trì có được dùng cho mục đích khác nếu được Hội nghị nhà chung cư biểu quyết thông qua? (02/08/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Anh, hỏi về chủ đầu tư chây ì trong việc bảo trì, bảo hành chung cư (02/08/2022)
Trả lời câu hỏi của Bà Nguyễn Thị Hồng Châu, hỏi về trường hợp “Nhà vắng cộng đồng sở hữu” (08/07/2022)
Công văn số 2154/CNQ5 ngày 03/6/2022 của Chi nhánh Quận 5 - Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo về Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 232/2009/UB.GCN ngày 15/5/2009 của Ủy ban nhân dân Quận 5 cấp đối với căn nhà số 98 lầu 1 đường Nghĩa Thục, Phường 5, Quận 5 bị mất (21/06/2022)
Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (26/04/2022)
Báo cáo số 35/CV-2022 ngày 01/3/2022 của Viện Nghiên cứu khoa học lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư (22/03/2022)
Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 121/QĐ-CTHADS về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản (14/03/2022)
Giao lưu trực tuyến: Giải đáp về công tác quản lý, vận hành nhà chung cư tại TPHCM (09/03/2022)
Công văn số 2001/VPĐK-CNQ5 ngày 17/6/2021 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận 5 về việc thông báo về GCN bị mất (24/06/2021)
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng thông báo thu hồi Văn bản số 67/THA ngày 11/7/2001 của Phòng Thi hành án tỉnh Lâm Đồng (14/05/2021)
Lãi suất vay mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2021-2022 theo Quyết định số 532/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ (05/04/2021)
Nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua nhà ở xã hội theo Nghị định số 49/2021/NĐ-CP (01/04/2021)
Công văn số 11171/SXD-VP ngày 30/9/2020 của Sở Xây dựng về việc 08 trường hợp đủ điểm chưa tham dự buổi bốc thăm chọn vị trí căn hộ tại khối B chung cư số 35 Hồ Học Lãm, quận Bình Tân (lần 3) (30/09/2020)
Công văn số 8471/SXD-QLN&CS ngày 27/7/2020 của Sở Xây dựng về việc biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư, cụm nhà chung cư (27/07/2020)
Về biểu quyết tại Hội nghị nhà chung cư, cụm nhà chung cư (27/07/2020)
Kế hoạch kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng nhà ở công vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố làm chủ sở hữu năm 2020 (16/07/2020)
Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố thông báo đã chứng nhận đăng ký thế chấp tại địa chỉ số 63A đường Võ Văn Kiệt, khu phố 2, phường An Lạc, quận Bình Tân của Công ty TNHH Nhựa Phước Thành (15/06/2020)
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 5 thông báo về Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 797742732202862 bị mất (01/06/2020)
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 5 thông báo về Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 797742732200867 bị mất (23/04/2020)