Thông tin chỉ đạo điều hành

CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO

Công văn số 2411/UBND-VX ngày 06/6/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng (09/06/2023)
Tăng cường truyền thông về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và 51 chương trình, đề án theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố (24/05/2023)
Công văn số 1218/UBND-VX ngày 31/3/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc (10/04/2023)
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của ngành Xây dựng về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 (Kế hoạch số 4377/KH-SXD-VP ngày 30/03/2023 của Sở Xây dựng) (30/03/2023)
Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 22/03/2023 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về bãi bỏ 23 Chỉ thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành trước ngày 01/7/2016 (29/03/2023)
Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong sử dụng công trình, nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (15/03/2023)
Công văn số 1588/VP-VX ngày 02/03/2023 của Văn phòng UBND Thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người (07/03/2023)
Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 03/03/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (06/03/2023)
Công văn số 590/UBND-ĐT ngày 23/02/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc đầu tư xây dựng các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các bệnh viện trên địa bàn Thành phố (27/02/2023)
Tờ trình số 1276/TTr-SYT ngày 25/02/2023 của Sở Y tế về việc tăng cường phòng, chống bệnh cúm gia cầm (27/02/2023)

PHẢN HỒI Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Hữu Khanh, hỏi về áp dụng xử lý chuyển tiếp theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP (08/06/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Đoàn văn Ảnh, hỏi về cung cấp văn bản chứng nhận kết quả nghiệm thu nhà cao tầng (07/06/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Đặng Hoàn Hảo, hỏi về dự án đường Vành Đai Trong đoạn từ Kinh Dương Vương đến An Dương Vương (05/06/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Đặng Hoàn Hảo, hỏi về Đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Bắc Đại Lộ Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân (05/06/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Trần Minh Tiến, hỏi về nhà ở xã hội đường Trường Lưu, phường Long Trường, thành phố Thủ Đức (09/05/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Duy Hoàn, hỏi về nhà ở xã hội (06/04/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Phạm Ngọc Thu, hỏi về quy định xây nhà 2 mặt tiền có lộ giới và vát góc (13/03/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Ngọc Vũ, hỏi về sữa chữa nhà ở (13/03/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Trương Hoàng Việt, hỏi về kết cấu chịu lực công trình (13/03/2023)
Trả lời câu hỏi của ông Huỳnh Thiện Tâm, liên quan việc xét duyệt hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề (07/03/2023)

KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT