Thông tin chỉ đạo điều hành

CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn cây xanh trong mùa mưa bão trên địa bàn Thành phố (29/07/2020)
Về biểu quyết tại Hội nghị nhà chung cư, cụm nhà chung cư (27/07/2020)
Kế hoạch kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng nhà ở công vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố làm chủ sở hữu năm 2020 (16/07/2020)
Kế hoạch số 7104/KH-SXD-TĐDA ngày 26/6/2020 của Sở Xây dựng về giám sát, đánh giá đầu tư năm 2020 đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng nhóm B, C trên địa bàn Thành phố do Sở Xây dựng quyết định đầu tư (29/06/2020)
Triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố về Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (22/06/2020)
Về việc áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/06/2020)
Về rà soát, yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định về xây dựng khi triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn (17/06/2020)
Về tập trung nhân lực, phương tiện tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó sự cố hạ tầng  kỹ thuật trong mùa mưa bão trên địa bàn Thành phố (16/06/2020)
Kế hoạch số 6168/KH-SXD-PTN&TTBĐS ngày 08/6/2020 của Sở Xây dựng về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố năm 2020 theo Kế hoạch số 1267/KH-UBND ngày 07/4/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố (08/06/2020)
Về kế hoạch triển khai tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (05/06/2020)

PHẢN HỒI Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT