Quyết định số 995/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 995/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 994/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 994/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 993/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 993/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 992/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 992/QĐ-SXD-QLNGĐXD   Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 990/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 990/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 989/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 989/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 988/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 988/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 987/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 987/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 985/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 985/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 984/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 984/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 983/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 983/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Công văn số 2411/UBND-VX ngày 06/6/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng

Đính kèm Công văn số 2411/UBND-VX Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Hữu Khanh, hỏi về áp dụng xử lý chuyển tiếp theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Nguyễn Hữu Khanh (khanh.4224@gmail.com), nội dung như sau: “Cho tôi hỏi về áp dụng xử lý chuyển tiếp tại Khoản 4 Điều 44 Nghị định số...

Hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến

Tổ chức, cá nhân truy cập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh theo địa chỉ: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/vi/ ...

Thông báo số 8130/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 09/6/2023 của Sở Xây dựng về việc đính chính Danh sách kèm theo Thông báo tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Kỳ 11 năm 2023)

Đính kèm Thông báo số 8130/TB-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Thị Kiều Thư, hỏi về nhà ở xã hội

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bà Nguyễn Thị Kiều Thư ( kieuthu1990@gmail.com ) , nội dung như sau:  “Kính gửi Sở Xây dựng Hiện tôi đang sinh sống...

Quyết định số 977/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1)

Đính kèm Quyết định số 977/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 976/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 976/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 975/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 975/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 974/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 974/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng