Vật liệu xây dựng

Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 7/2021 (Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/7/2021) và Tháng 8/2021 (Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/8/2021) (24/09/2021)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2021 (07/09/2021)
Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng (22/08/2021)
Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng (18/08/2021)
Công văn số 8420/SXD-VLXD ngày 13/8/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai, phổ biến Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (16/08/2021)
Góp ý dự thảo Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2021 (13/08/2021)
Công văn số 8412/SXD-VLXD ngày 12/8/2021 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương do Công ty TNHH Chống thấm Thuận Lộc sản xuất (13/08/2021)
Công văn số 8411/SXD-VLXD ngày 12/8/2021 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty Cổ phần Sơn So Na Ta (13/08/2021)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 5/2021 (Từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/5/2021) và Tháng 6/2021 (Từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021) (13/08/2021)
Công văn 8209/SXD-VLXD ngày 30/7/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai, phổ biến Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (03/08/2021)
Công văn số 8138/SXD-VLXD ngày 28/7/2021 của Sở Xây dựng về việc phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp nhập khẩu vật liệu xây dựng trong giai đoạn giãn cách phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh (29/07/2021)
Thông báo số 7843/TB-SXD-VP ngày 15/7/2021 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu; hồ sơ đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (15/07/2021)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II/2021 (14/07/2021)
Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 10/7/2021 của UBND TP.HCM ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn TP.HCM (10/07/2021)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 4/2021 (Từ ngày 01/4/2021 đến ngày 30/4/2021) (06/07/2021)
Danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng đã được Bộ Xây dựng công nhận và ban hành Quyết định chỉ định việc chứng nhận, thử nghiệm phù hợp theo QCVN 16:2019/BXD (01/07/2021)
Công văn số 6910/SXD-VLXD ngày 23/6/2021 của Sở Xây dựng về việc góp ý dự thảo Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II/2021 (24/06/2021)
Danh sách đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận hợp quy; thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng năm 2020, 2021 (Cập nhật từ ngày 01/01/2020 đến ngày 17/5/2021) (21/05/2021)
Công văn số 5134/SXD-VLXD ngày 14/5/2021 của Sở Xây dựng về việc miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm 2 nhập khẩu (14/05/2021)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 3/2021 (Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 31/3/2021) (05/05/2021)