Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Đăng ký tham dự Hội nghị triển khai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD (mã số QCVN 16:2014/BXD)
Thứ hai, 16/03/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 6410/UBND-ĐTMT ngày 04 tháng 12 năm 2014 về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Xây dựng dự kiến tổ chức Hội nghị triển khai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD (mã số QCVN 16:2014/BXD) với các nội dung chính như sau:

1.     Thời gian tổ chức:

Dự kiến vào thứ năm, ngày 09 tháng 4 năm 2015 (từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30).

2.     Địa điểm tổ chức:

Hội trường Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3.     Đối tượng mời tham dự:

- Các Sở ban ngành Thành phố.

- Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận, huyện.

- Các hội, hiệp hội xây dựng và VLXD liên quan.

- Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và VLXD trên địa bàn thành phố (cán bộ lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật).

4.     Nội dung chủ yếu của Hội nghị

- Triển khai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD mã số QCVN 16:2014/BXD được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ Xây dựng:

+     Hướng dẫn các quy định mới trong QCVN 16:2014/BXD so với QCVN 16:2011/BXD.

+     Hướng dẫn công tác quản lý chất lượng VLXD sử dụng trong công trình xây dựng.

+     Hướng dẫn thực hiện và nhận biết, kiểm tra tài liệu công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD.

+     Hướng dẫn thực hiện và nhận biết, kiểm tra tài liệu chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD.

- Hướng dẫn thực tế giải pháp kỹ thuật thi công, bảo quản và sử dụng vật liệu xây không nung (dự kiến bao gồm sản phẩm tấm tường thạch cao và gạch bê tông khí chưng áp).

- Thảo luận và giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

5. Phí tham dự: Không thu phí tham dự.

Sở Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và VLXD trên địa bàn Thành phố có nhu cầu tham dự gửi văn bản đăng ký theo mẫu tại Phụ lục đính kèm về Sở Xây dựng trước ngày 17 tháng 3 năm 2015 (trong đó nêu rõ họ và tên, chức vụ, tên đơn vị, địa chỉ đơn vị, số fax, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của cá nhân tham dự); đồng thời, hỗ trợ chuyển dữ liệu qua địa chỉ thư điện tử qlvlxd.sxd@tphcm.gov.vn để thuận lợi cho công tác tổng hợp.

Mọi vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng - điện thoại số 39.326.214 - số nội bộ 748, 749 (liên hệ bà Nguyễn Thị Thu Sương).

 

Số lượng lượt xem: 583
Tin đã đưa