Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Đề nghị kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các đơn vị không chấp hành quy định về công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm 2
Chủ nhật, 16/09/2012, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Để góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, đưa các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, chấn chỉnh việc sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng nhóm 2, ngày 06 tháng 9 năm 2012, Sở Xây dựng có công văn số 6790/SXD-QLVLXD đề nghị Chi cục Quản lý thị trường thành phố kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/6/2009 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định pháp luật khác liên quan. Nội dung chi tiết, xin xem tập tin đính kèm dưới đây:

Số lượng lượt xem: 502
Tin đã đưa