Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn 3231/SXD-QLVLXD V/v đăng ký tập huấn về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vật liệu xây dựng
Thứ ba, 15/05/2012, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 411/UBND-ĐTMT ngày 02/02/2012, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 2023/KH-SXD-QLVLXD ngày 30/3/2012 về việc tập huấn công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực VLXD năm 2012 (Tập huấn) và đã có các thông báo gửi Ủy ban nhân dân quận - huyện đề nghị đăng ký và đóng phí tham dự tập huấn.

Sau khi tổng hợp danh sách của quận - huyện đăng ký tham dự (gần 350 học viên), Sở Xây dựng nhận thấy:

- Một số Ủy ban nhân dân quận - huyện đã đăng ký tham dự nhưng chưa phổ biến thông tin Tập huấn đến UBND phường, xã thuộc quận – huyện để đăng ký tham dự (cụ thể: UBND quận 1, 3, 4, 5, 6, 10, Tân Bình, UBND huyện Hóc Môn, Củ Chi).

- Ủy ban nhân dân quận 7, quận 11 chưa đăng ký tham dự và chưa phổ biến thông tin Tập huấn đến UBND phường, xã thuộc quận để đăng ký tham dự.

Để công tác Tập huấn được tổ chức nghiêm túc và không làm ảnh hưởng đến thời gian công tác của các quận – huyện, Sở Xây dựng đề nghị:

- UBND các quận - huyện khẩn trương thông báo các thông tin Tập huấn đến UBND phường, xã thuộc quận – huyện và gửi danh sách đăng ký tham dự tập huấn về Sở Xây dựng (hỗ trợ gửi file danh sách đăng ký về địa chỉ email qlvlxd.sxdtphcm@yahoo.com.vn).

- Liên hệ Tổ Kế toán – Tài vụ - Sở Xây dựng, số 60 Trương Định, phường 7, quận 3, TPHCM để đóng phí tham dự tập huấn, hạn chót là ngày 04/6/2012 để có cơ sở lập danh sách học viên cho các đợt tập huấn (dự kiến tổ chức 02 đợt).

Căn cứ tình hình thực tế, Sở Xây dựng sẽ thông báo thời gian và danh sách học viên các đợt tập huấn trên wesite Sở Xây dựng, tại địa chỉ: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn, đồng thời chuyển đến địa chỉ email của cán bộ chuyên trách về VLXD tại quận – huyện.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các quận - huyện quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của địa phương tham dự tập huấn để nắm vững các quy định pháp luật liên quan, nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực VLXD thực hiện theo đúng pháp luật; tổ chức quản lý nhà nước về VLXD trên địa bàn một cách đồng bộ và thống nhất trên toàn thành phố.

Số lượng lượt xem: 343
Tin đã đưa