Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 11096/SXD-VLXD ngày 24/7/2023 của Sở Xây dựng v/v triển khai, phổ biến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2023/BXD
Thứ ba, 25/07/2023, 07:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Công văn số 11096/SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 110
Tin đã đưa