Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 11451/SXD-VLXD ngày 19/11/2021 của Sở Xây dựng về việc tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin liên quan hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu
Thứ sáu, 19/11/2021, 03:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 19/11/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 11451/SXD-VLXD về việc tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin liên quan hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu.

Đính kèm file: Công văn số 11451/SXD-VLXD.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 111
Tin đã đưa