Vật liệu xây dựng

title Phòng thí nghiệm LAS-XD

Công văn số 3115/SXD-VLXD ngày 08/3/2023 của Sở Xây dựng v/v thu hồi mã số LAS-XD và hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
Thứ tư, 08/03/2023, 06:07 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Công văn số 3115/SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 272
Tin đã đưa