Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 5667/SXD-KTXD ngày 14/5/2019 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định các dự án có ảnh hưởng của giá cát biến động
Thứ ba, 14/05/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 5667/SXD-KTXD ngày 14/5/2019 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định các dự án có ảnh hưởng của giá cát biến động

 

Nguồn: Phòng Kinh tế xây dựng

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 161
Tin đã đưa