Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 6655/SXD-VLXD ngày 13/6/2018 của Sở Xây dựng v/v thu hồi và hủy bỏ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 chứng nhận hợp quy
Thứ năm, 14/06/2018, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 6655/SXD-VLXD ngày 13/6/2018 của Sở Xây dựng v/v thu hồi và hủy bỏ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm bột bả tường gốc xi măng poóc lăng do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 chứng nhận hợp quy gửi Công ty Cổ phần Inamori và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2

Số lượng lượt xem: 491
Tin đã đưa