Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 7791/SXD-VLXD ngày 06/7/2018 của Sở Xây dựng v/v thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với sản phẩm tấm xi măng sợi gửi Công ty Cổ phần Vĩnh Cửu
Chủ nhật, 08/07/2018, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 7791/SXD-VLXD ngày 06/7/2018 của Sở Xây dựng v/v thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với sản phẩm tấm xi măng sợi gửi Công ty Cổ phần Vĩnh Cửu 
Số lượng lượt xem: 61
Tin đã đưa