Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 9899/SXD-VLXD ngày 04/7/2023 của Sở Xây dựng về việc góp ý dự thảo kế hoạch kiểm tra và cử nhân sự tham gia Đoàn kiểm tra sản phẩm, hàng hóa VLXD trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
Thứ ba, 04/07/2023, 00:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Công văn số 9899/SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 116
Tin đã đưa