Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Góp ý dự thảo đề cương nhiệm vụ quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Thứ hai, 26/01/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng đã dự thảo đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện lập Quy hoạch phát triển VLXD TPHCM đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đề nghị các đơn vị có ý kiến phản hồi về Sở Xây dựng (số 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3, TPHCM) trước ngày 09/02/2015; đồng thời hỗ trợ chuyển dữ liệu qua địa chỉ thư điện tử qlvlxd.sxd@tphcm.gov.vn để thuận lợi cho công tác tổng hợp.

Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 4352/UBND-ĐTMT ngày 28/8/2014 về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển VLXD TPHCM đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 nhằm đảm bảo phù hợp với các định hướng mới của cả nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nâng cao vai trò và mối liên kết trong sự phát triển của Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam; 

Sở Xây dựng đã dự thảo đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện lập Quy hoạch phát triển VLXD TPHCM đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Để đảm bảo chất lượng Đề cương trước khi trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị phối hợp, góp ý dự thảo đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch (dự thảo hiện được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Xây dựng http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn, tại mục Vật liệu xây dựng).

Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, sớm hoàn thành cơ sở pháp lý để triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực VLXD trên địa bàn TPHCM; đề nghị các đơn vị có ý kiến phản hồi về Sở Xây dựng (số 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3, TPHCM) trước ngày 09/02/2015; đồng thời hỗ trợ chuyển dữ liệu qua địa chỉ thư điện tử qlvlxd.sxd@tphcm.gov.vn để thuận lợi cho công tác tổng hợp.

Mọi thông tin chi tiết cần trao đổi trực tiếp, đề nghị liên hệ Phòng Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng TPHCM, điện thoại số 39.326.214 (số nội bộ 748 hoặc 749).

Số lượng lượt xem: 417
Tin đã đưa