Vật liệu xây dựng

title Vật liệu xây dựng

Hội nghị triển khai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD (mã số QCVN 16:2014/BXD)
Thứ hai, 06/04/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD (mã số QCVN 16:2014/BXD) theo nội dung Kế hoạch số 2797/KH-SXD-VLXD ngày 26 tháng 03 năm 2015 với các thông tin chính như sau:

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 6410/UBND-ĐTMT ngày 04 tháng 12 năm 2014 về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD (mã số QCVN 16:2014/BXD) theo nội dung Kế hoạch số 2797/KH-SXD-VLXD ngày 26 tháng 03 năm 2015 với các thông tin chính như sau:

1.  Tên Hội nghị: Hội nghị triển khai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD (mã số QCVN 16:2014/BXD).

2.  Thời gian: 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 – Thứ năm, ngày 09 tháng 4 năm 2015.

3. Địa điểm: Hội trường Sở Xây dựng (lầu 4); Số 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Đối tượng tham dự:

-       Sở ban ngành Thành phố.

-       Ủy ban nhân dân quận, huyện.

-       Các Hội, Hiệp hội liên quan.

-       Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng (các chủ đầu tư, đơn vị thi công xây dựng, tư vấn xây dựng) và VLXD trên địa bàn Thành phố.

5. Nội dung Hội nghị

- Triển khai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD mã số QCVN 16:2014/BXD được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ Xây dựng:

+     Hướng dẫn các quy định mới trong QCVN 16:2014/BXD so với QCVN 16:2011/BXD.

+     Hướng dẫn công tác quản lý chất lượng VLXD sử dụng trong công trình xây dựng.

+     Hướng dẫn thực hiện và nhận biết, kiểm tra tài liệu công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD.

+     Hướng dẫn thực hiện và nhận biết, kiểm tra tài liệu chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD.

- Hướng dẫn thực tế giải pháp kỹ thuật thi công, bảo quản và sử dụng vật liệu xây không nung (bao gồm sản phẩm tấm tường thạch cao và gạch bê tông khí chưng áp).

- Thảo luận và giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

Sở Xây dựng thông báo về nội dung Hội nghị nêu trên để các đơn vị có thể tham dự và theo dõi thông tin Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 09/2012/QĐ-TTg  sửa đổi một số điều của Quyết định số 204/2005/QĐ-TTg ngày 15/8/2005 về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Theo Quyết định số 204/2005/QĐ-TTg ngày 15/8/2005, các hộ dân thuộc diện di dời vào ở trong các cụm, tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư có sẵn có nhu cầu tự xây dựng nhà ở thì được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng nhà ở với các điều kiện: 1- Nhà ở đã được xây dựng hoàn chỉnh theo quy định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 2-Được UBND cấp tỉnh xác nhận hoặc uỷ quyền cho UBND cấp huyện xác nhận danh sách số hộ dân được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng nhà ở.

Quy định trên đã được sửa đổi tại Quyết định 09/2012/QĐ-TTg vừa mới ban hành như sau: Đối với các hộ dân thuộc diện di dời vào ở trong các cụm, tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư có sẵn có nhu cầu tự xây dựng nhà ở thì được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng nhà ở với các điều kiện sau:

- Có tên trong danh sách các hộ dân thuộc đối tượng được vay vốn do UBND cấp tỉnh xác nhận hoặc ủy quyền cho UBND cấp huyện xác nhận.

- Có giấy đề nghị vay vốn theo mẫu do Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn. Hộ vay vốn sau khi hoàn tất các thủ tục, hồ sơ theo quy định được giải ngân lần đầu tối đa bằng 60% mức vay theo quy định, phần vốn còn lại được giải ngân sau khi hộ dân xuất trình giấy xác nhận nhà ở đã hoàn thành xây dựng phần thô của UBND cấp xã.

Theo quy định mới, mức vay, thời hạn vay, lãi suất vay, chính sách khuyến khích trả nợ trước hạn và các điều kiện vay vốn khác thực hiện theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ về chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Đối với các hộ dân được xét duyệt vào ở trong các cụm, tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư có sẵn không có nhu cầu vay vốn để tự xây dựng nhà ở thì vẫn thực hiện chính sách mua nhà ở trả chậm theo quy định tại Quyết định số 105/2002/QĐ-TTg ngày 2/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND các tỉnh, thành phố vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long có trách nhiệm chỉ đạo lập và xác nhận danh sách các hộ dân thuộc đối tượng được vay vốn tự xây dựng nhà ở; giao UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã xác nhận nhà ở đã hoàn thành xây dựng phần thô để Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện giải ngân phần vốn vay còn lại của hộ dân theo quy định.

Các quy định mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2012.

Số lượng lượt xem: 341
Tin đã đưa