Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo số 12730/TB-SXD-VLXD ngày 17/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Hồng Hạc - Hợp quy 02122021/CBHQ/CTCPHH ngày 02/12/2021
Thứ ba, 28/12/2021, 04:54 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Thông báo số 12730/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 130
Tin đã đưa